Monday, April 4, 2011

En vanuit het woestijnzand...


verscheen de eerste kerk. Geen Photoshop hier, nee, Turnhout lijkt deze dagen wel Bagdad of een middelgrote Afrikaanse stad. Overal worden maar al te ijverig gebouwen afgebroken en van opbouw geen enkel spoor. Cultuurtempel de Warande staat beschaamd in haar nakie en deze St-Pieter dendert onder tientallen bulldozers. 2012 staat immers voor de deur en we zullen het geweten hebben. Meer foto's later.

And from the desert sand ...
appeared the first church. No Photoshop here, no, these days Turnhout looks like Baghdad or a medium sized African city. Everywhere buildings are demolished all too eagerly and construction seems far away. The Temple of Culture "De Warande" is stripped down to her shame and Saint Peter  trembles among dozens of bulldozers. 2012 is close and we all are paying  the price... More photos later.